Menzis Nieuwsbrief

Vorige | Terug | Volgende

1 juli 2009

aanmelden

afmelden
voorwoord korwin
De zomervakantie staat voor de deur. Even adempauze. Maar ondertussen kijken we als zorgverzekeraar samen met onze zorgverleners nog reikhalzend uit naar ‘witte rook’ uit Den Haag. Op 3 juli maakt minister Klink in een brief bekend wat zijn ideeën over de functionele bekostiging zijn. Kan de rust dan indalen? Na de GEZ-regeling, weer een nieuwe richtlijn. We zijn benieuwd. De MEZzage zal er na de vakantie op terugkomen.
In dit nummer een interview met de nieuwe directeur van de LVG, Leo Kliphuis. Met enige regelmaat geeft MEZzage een ‘externe’ de ruimte om frank en vrij zijn of haar mening te verkondigen over Menzis en haar insteek in de eerstelijn. Gelukkig draagt Kliphuis ons – net als zijn voorganger Nico Bernts – een warm hart toe. Wel eentje met een kritisch randje. Zo vindt hij dat we opener en duidelijker in het openbaar moeten roepen waar we goed in zijn om te voorkomen dat andere zorgverzekeraars ons inhalen.
Minder bescheiden, iets meer brutaal dus? 
Belangrijk is dat we altijd openstaan voor de mening van andere organisaties en zorgverleners waarmee we samenwerken. Daar leren we van. Het houdt ons scherp!

Korwin Roggema
  Leo Kliphuis, nieuwe directeur LVG “Menzis heeft snelle leercurve”
Zijn voorganger gaf Menzis het rapportcijfer 8. Maar Nico Bernts is weg, en sinds een paar maanden is Leo Kliphuis de nieuwe directeur van de LVG, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (zie kader, red). Van het ministerie van VWS in Den Haag is hij verhuisd naar een statig pand aan het Wilhelminapark in Utrecht.
Kliphuis laat zich niet verleiden tot een cijfer. Hij is kritisch-positief als hij naar Menzis kijkt.
Een gesprek over concurrentie van Zorggroepen en Agis. En natuurlijk .... een nieuwe directeur heeft een nieuwe missie.
lees hier verder
MKB Nederland en Menzis werken aan leefbaarheid in de wijk
De samenwerking tussen MKB Nederland en Menzis gaat terug tot 2007. Via het midden- en kleinbedrijf willen de twee organisaties niet alleen de leefbaarheid in wijken en buurten verbeteren, maar ook ondernemerschap in de zorg stimuleren.
Menzis is exclusief kennispartner van MKB Nederland op het snijvlak van zorg en sociale zekerheid. Beide organisaties zijn van mening dat een gezonde economie en goede zorg (dichtbij, in de buurt) randvoorwaarden zijn voor een gezonde wijk.
lees hier verder
   
  Peter Drent
Platform Modelcentra lanceert ‘sharepoint’
Op 4 juni vond de tweede bijeenkomst van het Platform Modelcentra plaats. Vertegenwoordigers van de Modelcentra waren dit keer te gast bij het Eerstelijns Centrum in Tiel, het ECT.

De platformbijeenkomst is niet alleen een prettige manier om verder kennis te maken met elkaar,  maar wordt ook inhoudelijk goed gevuld met actuele onderwerpen. Martijn Leeflang, praktijkmanager van het ECT gaf een presentatie over de ervaringen met de betrokkenheid van patiënten, vormgegeven door  het kwaliteitscertificaat Eerstelijnscentra door Cliënten Bekeken (ECB). Dit ECG is  onlangs aan het ECT uitgereikt. De resultaten van het ECB-traject  worden als zeer positief gewaardeerd en als een zinvolle bijdrage aan de verdere vormgeving van de organisatie gezien.
lees hier verder
  Nieuwe Modelcentra melden zich!
Menzis heeft met zorgverleners van vijf geïntegreerde eerstelijnsgezondheidscentra (in oprichting) een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een Modelcentrum.
Hier volgt een kort overzicht.
In de MEZzage van september komen ze uitgebreid aan bod.
lees hier verder
Socialistische Partij bezoekt GC Schuytgraaf
Gezondheidscentrum Schuytgraaf is op 29 juni bezocht door lid van de Tweede Kamer, Henk van Gerven van de Socialistische Partij. Als woordvoerder 'ziekenhuizen en eerstelijnsgezondheidszorg' van de SP is hij vooral geïnteresseerd in de rol en invloed van de zorgverzekeraar op de dagelijkse praktijk in het Gezondheidscentrum. Van Gerven werd ontvangen door Ria Stegehuis, directeur Menzis Zorg.
lees hier verder
 

aanmelden

afmelden privacy | disclaimer