Nieuwsbrief Menzis Zorgaanbod

Vorige | Terug | Volgende
16 November 2009

aanmelden

afmelden
Gijs van Steenis Gezondheidshoes Enschede, een wijkgerichte alliantie van zorgverleners
Twee bevlogen huisartsen krijgen het in Enschede voor elkaar om in korte tijd te groeien naar een Modelcentrum. Ja, twee. Dat leest u goed. Vanaf het begin hielden ze stug vast aan hun visie: nauwe samenwerking met andere zorgverleners, patiëntvriendelijk en wijkgericht. Ze gingen op zoek naar gelijkgestemden.
De gemeente Enschede reageerde enthousiast. Menzis hield aanvankelijk de boot af omdat twee huisartsen wel wat magertjes is .................
Ondertussen staat er een virtueel gezondheidscentrum, het Gezondheidshoes, stevig op poten en worden het contract ‘Modelcentrum’ binnenkort met Menzis getekend.
Lees verder

Bettina van Steenis, pionier en huisarts Gezondheidshoes“Het gaat om lichaam, ziel en geest”
“Ja, ik heb speciale ideeën over de gezondheidszorg. Lichaam, geest en ziel zijn één. Er komen bij ons in de praktijk heel veel patiënten met klachten die een psychosociale achtergrond hebben. Daar moet je wat mee doen als huisarts! Ik heb een onderzoekje gedaan in mijn eigen praktijk. Bij 20-30% van onze consulten gaat het om psychosociale problematiek. Dat is heel veel. Er zijn twee grote groepen: patiënten met werkproblemen en die met relatieproblemen.”
Lees verder
Wilma van Wijk “We zoeken samenwerking met andere Modelcentra”
Alle wegen leiden naar Rome. Zo ook in de wereld van de Modelcentra. Soms begint het alleen met een visie op samenwerken, en vandaaruit de overstap van solopraktijken naar een gemeenschappelijk nieuw pand, het Modelcentrum ‘to be’. Zo ging bij het Gezondheidshoes in Enschede, zie ook in deze Nieuwsbrief.
In Doesburg verliep het heel anders. Daar besloten zorgverleners in april 2007 met elkaar in een “bedrijfsverzamelgebouw” te gaan zitten. Gewoon met elkaar in een pand, en meer zat er niet achter. Toch is in de afgelopen maand juli het contract met Menzis getekend. Doesburg krijgt een Modelcentrum, de Linie.
Het kan verkeren .............
Lees verder

 
Het copyright berust bij Marga te Woerd.
Marga te Woerd
De Linie 3-b
6982 AZ Doesburg
Telefoon 0313 - 471155 en 06 - 225 88 191
Andere contracten Modelcentra getekend
In deze Mezzage staan twee van de vijf centra geportretteerd, die afgelopen zomer de samenwerkingsovereenkomst met Menzis als Modelcentrum hebben ondertekend. Naast het Gezondheidshoes in Enschede en Eerstelijnscentrum de Linie in Doesburg, zijn ook het Gezondheidscentrum Didam aldaar, de Stichting Integrale Eerstelijnszorg Lent en Oosterhout en de Stichting 1+ in Velp, als “nieuwe” Modelcentra toegetreden. Aan de initiatieven daar is al in eerdere Mezzages aandacht besteed.
Lees verder 
Platform Modelcentra
Sinds maart 2009 komen de Modelcentra in het Platform Modelcentra regelmatig bijeen. Het Platform Modelcentra is een podium waar zorgverleners en medewerkers van zo’n gezondheidscentrum ervaringen, kennis, ontwikkelde producten en innovaties, maar ook vragen en knelpunten – bijvoorbeeld rond voorbereiking en implementatie van zorgprogramma’s en prestatie-indicatoren – met elkaar kunnen uitwisselen. Dit kan Modelcentra in staat stellen effectiever en efficiënter te werken. Het wiel hoeft tenslotte niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Het doel van het platform is niet alleen “halen” maar zeker ook “brengen” van informatie, waaronder nieuwe wet- en regelgeving of ander nieuws dat van belang is voor de gezondheidscentra. Het Platform Modelcentra kan ook een rol gaan spelen bij een soepeler (informele) communicatie tussen de Modelcentra en Menzis.
Lees verder
Lezersonderzoek MEZzage
Afgelopen week zijn alle lezers van de MEZzage benaderd om mee te doen aan een lezersonderzoek. Met de zestien vragen uit het onderzoek proberen wij te achterhalen welke ideeën en suggesties de lezers van de Mezzage hebben over inhoud, vormgeving en verspreiding van deze nieuwsbrief van Menzis Zorgaanbod. Met de resultaten willen wij de MEZzage waar nodig aanpassen en verbeteren.
Lees verder

aanmelden

afmelden privacy | disclaimer